Vorhang Theater

Gespillte Stécker

2003 Alles op Krankeschäin
2004 Durchzuch
2004 Här Grôf, denkt un Stären (Schlasstheater)
2005 Wa schonn, da schonn
2006 Eng geckig Famill
2007 Déi louder Bandscheiwen
2008 D’Jonggesellekëscht
2009 Ee (bal) perfekte Coup
2010 Keng Fra, keen Job
2011 E gemittleche Weekend
2012 Requiem fir e Lompekréimer
2013 D’Haus voller Leit
2014 Alles gestrach
2015 D’Klinik am Schalsspark
2016 Camping un der Atert
2017 Wahlkaruss’ELL
2018 A vendre
2019 14 Deeg Luxus
2020 D’Klengelcherter Patent
2022 Et fierg keen Zuch éierens hin!
2023 Dës Kéier emol eppes mat Niveau!