Theater 2024

Am Januar 2024 huet d‘ Musik Gemeng Ell Theater gespillt: „de Bop léisst et kraachen„.

Et handelt sech em een 3 Akter vum Rüdiger Kramer, iwwersat vum Roby Zenner an adaptéiert vun dem Claude Schmit.

Am Regie Stull soutz d‘ Nicole Salentiny.

D‘ Technik gouf assuréiert vun dem Paul Kieffer

 

Et hu gespillt:

  • Cédric Coljon
  • Annick Gira
  • Denise Glodé
  • Claude Hilbert
  • Laurent Schaus
  • Antonia Schmit
  • Claude Schmit