Wanterconcert 10. Dezember 2023

Eise Wanterconcert huet vill Leit an d’Kierch gelackelt. Mir denken, dass et ee gelongene Concert war a mir soe Jidderengem Merci:

Merci Iech léif Leit déi dir eise Concert kucke komm sidd!

An een décke Merci un eis ganz Ekipp, déi wäertvoll Aarbecht geleescht huet.

(Fotoen Christiane Garlemant)